galeri


Tonic: Rhys ac Elan Meirion

image

Wrth iddo ddathlu ugain mlynedd fel canwr proffesiynol mae Galeri yn falch o groesawu ein canwr preswyl Rhys Meirion, yn ôl am gyngerdd Tonic arall.

 

Y tro yma mae’n perfformio gydag un o’i ferched. Mae Elan Meirion yn 20 oed ac newydd orffen ei chwrs BA perfformio yng Nghaerdydd dan faner Coleg y Drindod Dewi Sant. Ei gobaith yw dilyn gyrfa ym myd canu fel ei thad ac mae hi eisoes wedi perfformio ar brif lwyfannau Cymru ac ar S4C sawl tro.

 

Bydd y cyngerdd pnawn heddiw yn cynnwys deudawdau a chaneuon unigol gan y ddau.

 

Bydd paned i ddilyn.

14:30 - Dydd Iau, 27 Mehefin Tocynnau