galeri


TONIC: Y Moniars

image

Cyfle i weld un o fandiau prysuraf Cymru, Y Moniars! Mae’r grwp bellach wedi body n perfformio ledled Cymru a thu hwnt ers 27 mlynedd. Sefydlwyd y grwp gan y tri aelod creiddiol, sef, Arfon Wyn, Einion Williams a Richard Synott. Dros y blynyddoedd bu cymaint a 97 cerddor ifanc lleol yn perfformio gyda’r grwp yn cynnwys Alys (The Voice, Blodau Papur) ac Elin Fflur. Maer grwp yn gyfrifol am rai o ganeuon mwyaf cofiadwy y tri degawd dwethaf yn cynnwys ‘Harbwr Diogel’ a ‘Cae o Yd’. Dewch i fwynhau gwledd o gerddoraeth yn eu cwmni !

14:30 - Dydd Iau, 30 Mai Tocynnau