galeri


Sistema Cymru - Codi'r To

image

Wedi'i ysbrydoli gan brosiect El Sistema o Venezuela, mae Codi'r To yn brosiect sy'n gweithio gydag ysgolion cynradd a'u cymunedau i ddarparu gwersi cerddorol i ddisgyblion.


Dewch i ddathlu 5ed Pen-blwydd Codi'r To gyda disgyblion blynyddoedd Meithrin, Derbyn, 1, 2 a 3 Ysgol Maesincla fydd yn siwr o godi'r to gyda'i côr, band pres a band Samba bywiog!

14:00 - Dydd Iau, 4 Gorffennaf Tocynnau