galeri


Robinson: The Other Island

image

Ym 1719 cyhoeddodd Daniel Defoe Robinson Crusoe ddyddiadur ffug anturiaethwr a oroesodd longddrylliad cyn treulio 27 o flynyddoedd ar ei ben ei hun ar ynys anghysbell. Hon oedd y nofel gyntaf a ysgrifennwyd yn Saesneg. Dri chan mlynedd yn ddiweddarach, dyma ailarchwilio'r chwedl eiconig fel atgof hypnotig o unigrwydd sy'n cloddio'n ddwfn i fyd ffantastïaidd yr ynys, trais y drefn wladychol a'r weithred o ddarllen.

Mae'r cynhyrchiad, sy'n gyfuniad o sioe lwyfan a phrofiad clywedol, yn defnyddio system ddeuseiniol arloesol (bydd y gynulleidfa'n gwisgo clustffonau trwy gydol y perfformiad). 

*Noder bod cyfyngiad capasiti ar gyfer y cynhyrchiad - awgrymwn eich bod yn archebu tocynnau yn gynnar.


Cynhyrchiad gan ‘Give it a Name’. Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

19:30 - Dydd Iau, 13 Mehefin Tocynnau