galeri


Clouds & Plu

image

Mae Pedwarawd Telynau Clouds wedi bod yn chwarae cerddoriaeth newydd gyda'i gilydd ers deg mlynedd. Dechreuodd y pedwarawd Elfair Grug Dyer, Elinor Nicholson, Esther Swift ac Angelina Warburton fel pedair o ffrindiau mewn coleg cerdd yn dysgu darn newydd gyda'i gilydd a gafodd ei gyfansoddi gan un o’r aeloday (cafodd hwn ei ryddhau'n ddiweddarach fel eu CD gyntaf) ac erbyn hyn maen nhw'n un o'r ensembles telynau mwyaf arloesol ac uchel eu parch yn y Deyrnas Unedig.

Ers eu dyddiau yn y coleg maen nhw wedi rhyddhau tair CD o waith gwreiddiol – Clouds, Water, a Golden Light. Yn ystod Haf 2018, buon nhw'n recordio eu pedwerydd albwm o gerddoriaeth newydd, a'r bwriad yw ei ryddhau ym mis Mai 2019.

Yn cefnogi heno mae’r triawd gwerin – Plu.

19:30 - Dydd Sadwrn, 25 Mai Tocynnau