galeri


Louder Is Not Always Clearer

image

Mae Jonny yn athro, yn gefnogwr pêl-droed brwd ac yn dad. Mae'n allblyg ac mae'n caru cerddoriaeth, gwyliau a chlybiau nos. Mae Jonny yn fyddar, cafodd ei eni yn fyddar i rieni sy’n clywed a oedd yn ofni y byddai anabledd yn stigmateiddio eu mab a'u teulu.

 

Dyma bortread gonest o fregusrwydd dyn byddar sydd yn cael ei berfformio gan Jonny Cotsen.

 

Mae'r sioe hollol hygyrch hon gan gwmni Mr & Mrs Clark ar gyfer pob cynulleidfa ac mae'n stori ddifyr sy’n cyffwrdd am ymgais un dyn i ymdopi, i ffitio i mewn a chael ei dderbyn.

 

Perfformiad yn cynnwys BSL ac wedi ei gapsiynnu.

 

Canllaw oed: 11+

 

Cynhelir sgwrs ôl-sioe.

 

19:30 - Dydd Gwener, 3 Mai Tocynnau