galeri


Migl di Magl di

image

Stori, dawnsio a chanu yn Gymraeg i blant bach 0-3 a’u rhieni/gwarchodwyr ar thema Pasg.

 

Cyfle i gyflwyno’r Gymraeg i’ch plentyn mewn sesiynau hwyliog a chreadigol.

 

Dewch i gael hwyl ac i gymdeithasu – croeso cynnes i bawb!

10:30 - Dydd Iau, 25 Ebrill Tocynnau

10:30 - Dydd Iau, 20 Mehefin Tocynnau