galeri


Rwtsh Ratsh Rala Rwdins

image

Mae Rala Rwdins yn dychwelyd i lwyfannau Cymru! Rwtsh Ratsh Rala Rwdins oedd y cynhyrchiad cyntaf i Arad Goch ei greu yn 1989, ac i ddathlu pen-blwydd Arad Goch yn 30 byddwn ni’n teithio’r sioe unwaith eto! Ymunwch â’r antur yn nghwmni ein ffrindiau o wlad y Rwla.

Cawn glywed helyntion Rwdlan, Y Dewin Dwl a’r Llipryn Llwyd wrth iddynt geisio darganfod cyfrinach fawr y Dewin Dwl, heb anghofio triciau slei‘r hen Strempan.

Wedi ei hysgrifennu gan Angharad Tomos a’i chyfarwyddo gan Jeremy Turner.

Sioe sydd yn addas i blant 3-8 oed a’u teuluoedd.

13:00 - Dydd Iau, 6 Mehefin Tocynnau

10:00 - Dydd Gwener, 7 Mehefin Tocynnau

11:00 - Dydd Sadwrn, 8 Mehefin Tocynnau