galeri


Estyneto

image

Ymunwch â ni am sesiynau cyson o ddawns/symud i gerddoriaeth sydd yn arbennig i unrhyw berson dros 60 mlwydd oed.

 

Caiff y sesiynu eu harwain gan ddawnswyr a choreograffwyr arbennig iawn – Cai Tomos ac Angharad Price Jones.

 

Yr oll sydd angen arnoch yw’r awydd am hwyl a chael trio rhywbeth newydd – dewch i roi cynnig arni.

 

Cynhelir y sesiynau ar b'nawniau Sul (rhwng 13:30 - 15:00) ar y dyddiadau isod:

24.03.19 // 14.04.19 // 28.04.19 // 05.05.19 // 19.05.19 // 09.06.19 // 23.06.19 // 07.07.19 // 21.07.19 // 25.08.19

 

Gyda diolch i: Dawns i Bawb

13:30 - Dydd Sul, 25 Awst Tocynnau