galeri


Migl di Magl di: 'Dolig

image

Mae’n amser ‘Dolig

 

Dewch i ddathlu’r Ŵyl mewn sesiwn stori, canu, dawnsio a miwsig ‘Dolig i blant bach 0–3 oed a’u rhieni neu warchodwyr.

 

Pwy a wyr – efallai bydd ymweliad gan westai arbennig…

 

Dyma’r ail sesiwn yn y tymor. Cynhelir sesiwn ar thema Calan Gaeaf ar Hydref 31.

 

Trefnir gan Dawns i Bawb mewn partneriaeth â Galeri.

 

10:30 - Dydd Iau, 12 Rhagfyr Tocynnau