galeri


Ein cyflenwyr


Mae ein bwydlen wedi cael ei gynllunio i fanteisio ar y cynnyrch ffres, tymhorol. Rydym fel cwmni yn awyddus i ddefnyddio cynnyrch lleol lle bynnag mae’n bosib.

Ein prif gyflenwyr yw:
Becws : Becws Carlton, Caernarfon
Cigydd : Owen Glyn Owen a’i Fab, Caernarfon
Coffi : Dwyfor Coffee, Pwllheli
Cynnyrch lleol amrywiol : Blas ar Fwyd
Diodydd Meddal, Creision a Pethau da: R & I Jones ltd, Caernarfon
Ffrwythau a llysiau : Ffrwythau DJ Fruit, Penrhyndeudraeth
Gwinoedd : Blas ar Fwyd
Hufen iâ : Hufen Iâ Red Boat Ice Cream, Ynys Môn
Pysgod : gwerthwyr pysgod M H Hughes , Caernarfon
Deunyddiau amrywiol eraill : Gwasanaeth Bwyd Harlech, Llanystumdwy