galeri


Ein cyflenwyr


Mae ein bwydlen wedi cael ei gynllunio i fanteisio ar y cynnyrch ffres, tymhorol. Rydym fel cwmni yn awyddus i ddefnyddio cynnyrch lleol lle bynnag mae’n bosib.

Ein prif gyflenwyr yw:
Pysgod : gwerthwyr pysgod M H Hughes , Caernarfon
Cigydd : Owen Glyn Owen, Caernarfon
Becws : Becws Carlton, Caernarfon
Hufen iâ : Môn ar Lwy, Ynys Môn
Cynnyrch lleol amrywiol : Blas ar Fwyd
Gwinoedd : Blas ar Fwyd
Ffrwythau a llysiau : M H Hughes& Sons, Llandudno
Deunyddiau amrywiol eraill : Gwasanaeth Bwyd Harlech, Criccieth
Llefrith : Llaethdy Llyn, Pen Llyn
Coffi : Dwyfor Coffee, Pwllheli
Diodydd Meddal, Creision a Pethau da: R & I Jones ltd, Caenarfon