galeri


Bwydlen

Wrth i ni ail-agor Galeri yn raddol, rydym wedi addasu’r fwydlen i sicrhau ein bod yn rhedeg y gwasanaeth gorau posib o dan yr amgylchiadau.

Mae’r fwydlen yn parhau i ddefnyddio’r cynhwysion ffres, gorau posib gan ein cyflenwyr lleol.

Bydd y bwrdd du yn cael ei ddiweddaru’n ddyddiol gyda prydau arbennig y dydd.

Os oes gennych unrhyw anghenion deietegol neu eisiau trefnu bwydlen benodol ar gyfer parti/digwyddiad, cofiwch gysylltu:
01286 685 200 neu cegin@galericaernarfon.com

Bwydlen Galeri