galeri


Bwydlen

Dyma'n bwydlen cyfredol sydd yn defnyddio'r cynhwysion ffres gan ein cyflenwyr lleol.

Bydd y bwrdd du yn cael ei ddiweddaru’n ddyddiol gyda prydau arbennig y dydd – byddwn hefyd yn rhannu’r wybodaeth ar ein tudalennau Facebook a Twitter, felly cofiwch ddilyn.

Os oes gennych unrhyw anghenion deietegol neu eisiau trefnu bwydlen benodol ar gyfer parti/digwyddiad, cofiwch gysylltu:
01286 685 200 cegin@galericaernarfon.com

bwydlen

Bwydlen Galeri

cliciwch yma i weld y fwydlen fel PDF

Bwydlen Plant

cliciwch yma i weld y fwydlen fel PDF