galeri


Unedau gwaith ar gael yn Galeri

golygfa

Gyda cyfnod cyffrous ar y gweill yn Galeri – agor yr estyniad newydd ym mis Medi, mae gennym swyddfeydd/unedau gwaith ar gael i’w rhentu.

Mae’r unedau gwaith yn addas ar gyfer unrhyw gwmni/busnes neu unigolyn sydd yn gweithio yn y celfyddydau neu’r diwydiannau creadigol.

Yr unedau sydd ar gael ar hyn o bryd yw:

Uned 5
Arwynebedd llawr: 17m2
Rhent blynyddol: £4,400 +TAW
Uned 20
Arwynebedd llawr: 17m2
Rhent blynyddol: £3,900 +TAW

Rhent yn cynnwys:
- Trydan
- Treth dŵr
- Gwres canolog
- % o yswiriant yr adeilad
- Glanhau / cynnal a chadw
- Gwasanaethau cyffredinol eraill
- Gostyngiad ar brisiau llogi ystafelloedd cyfarfod yn Galeri

I drafod ymhellach ac i drefnu cael gweld yr unedau, cysylltwch â:
Neil Davies | 01286 685 206 | eiddo@galericaernarfon.com