galeri


Swyddi

Swydd: Aelod Tîm Gofal Cwsmer

Eisiau bod yn rhan ganolog o ddatblygiad Galeri? Rydym yn chwilio am aelod newydd i’r tîm sydd yn gyfrifol am sicrhau gofal cwsmer o’r safon gorau posib.

Cyflog: £16,640
Oriau: 40 awr yr wythnos
Dyddiad cau: Dydd Gwener, 18.08.17 (hanner dydd)

Swydd ddisgrifiad ar gael yma
Ffurflen gais ar gael yma

Am sgwrs bellach:
Jonathan Evans | 01286 685 200 | jonathan.evans@galericaernarfon.com


Gwirfoddoli yn Galeri:

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250