galeri


The Kid Who Would Be King (PG)

image

Mae hud hen ffasiwn yn cwrdd â’r byd modern pan mae Alex yn dod ar draws cleddyf chwedlonol Caledfwlch - y cleddyf yn y garreg.

 

Pan mae’r ddewines atgas Morgana’n bygwth dyfodol dynolryw, mae’n rhaid iddo ymfyddino criw o farchogion o dan arweiniad y dewin chwedlonol Myrddin i’w trechu.

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

10:45 - Dydd Sadwrn, 23 Mawrth Tocynnau

10:45 - Dydd Sul, 24 Mawrth Tocynnau


Trêl