galeri


A Dog's Way Home (PG)

image

Bella yw ci annwyl Lucas. Mae’r ddau wedi bod yn ffrindiau mynwesol ers oedd hi’n gi bach, felly pan gaiff ei gwahanu oddi wrtho, mae’n cychwyn ar siwrnai 400 milltir, gan wynebu nifer o beryglon ac anturiaethau er mwyn dod o hyd i’w ffordd adref. Drama gomedi wresog am y bond rhwng dyn a’i ffrind gorau.

 

Ffilm yn seiliedig ar nofel W. Bruce Cameron.

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm.

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

14:00 - Dydd Sadwrn, 16 Chwefror Tocynnau

14:00 - Dydd Sul, 17 Chwefror Tocynnau

14:00 - Dydd Llun, 18 Chwefror Tocynnau

14:00 - Dydd Mawrth, 19 Chwefror Tocynnau

14:00 - Dydd Mercher, 20 Chwefror Tocynnau

14:00 - Dydd Iau, 21 Chwefror Tocynnau


Trêl