galeri


PICS: Gweithdy Flogio (i oed 11 - 25)

image

Cyfle i greu flog o’r dechrau i’r diwedd i rannu be sy’n bwysig i chi. Y tiwtor am y diwrnod fydd Gwenan Griffith.

 

Dewch â’ch ffôn/dabled i weithio arno (android neu apple).

 

Capasiti cyfyngedig – mynediad drwy docyn yn unig.

 

Noddir y gweithdy gan Hunaniaith fel rhan o PICS 2019.

10:00 - Dydd Sadwrn, 23 Chwefror Tocynnau