galeri


Gweithdy Animeiddio: Sesiwn Rhiant a phlentyn / Animation Workshop: Parent and Toddler - Elly Strigner

image

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod mae darlunydd ac animeiddiwr Elly Strigner yn arwain gweithdy creu animeiddio byr.

Ymunwch ac Elly i greu negeseuon positif i rieni eraill. Trwy ddefnyddio darluniau a marciau'r plant i greu geiriau o gymorth i famau a thadau. Sesiwn hwylus a greadigol i ti a'r bychan. Darperir yr offer a deunyddiau i gyd.

 

Sesiwn dwy awr yn y bore 10:00yb - 12:00yp ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 8/3/19

Tocyn: Rhiant a babi/plentyn o dan 4 oed

£6

 

10:00 - Dydd Gwener, 8 Mawrth Tocynnau