galeri


Y Gadair Wag

image

Sioe farddoniaeth amlgyfrwng sy’n edrych ar hanes Hedd Wyn o’r newydd, gan archwilio natur colled, ffiniau a hunaniaeth.

 

Yn dilyn taith hynod lwyddiannus yn 2017, maeY Gadair Wagyn dychwelyd i theatrau a neuaddau ledled Cymru fis Chwefror a Mawrth eleni.

 

Yn 2017 roedd hi’n 100 mlynedd union ers Trydedd Brwydr Ypres (Passchendaele), lle bu farw miloedd o filwyr ac yr anafwyd oddeutu 3,000 o’r 38ain Adran (Gymreig).

 

Un o’r rhai a laddwyd yn y frwydr honno oeddHedd Wyn, y bardd o Feirionnydd a fu farw cyn clywed ei fod yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw.

 

Gorchuddiwyd cadair wag yr Eisteddfod â chynfas ddu a chofir Hedd Wyn hyd heddiw, yn Fflandrys fel yng Nghymru, fel symbol grymus o’r tywallt gwaed a’r gwastraff a fu.

 

MaeY Gadair Wag, a grëwyd ganIfor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru ac a gyfarwyddwyd ganIan Rowlandsgyda chelf ddigidol ganJason Lye-Phillips, yn archwilio natur colled, ffiniau a hunaniaeth. Mae’n defnyddio ffilm a thechnegau arbrofol i edrych ar hanes Bardd y Gadair Ddu o’r newydd.

 

“Gwledd i’r llygad a’r glust!”Lowri Roberts (Athro)

 

Comisiynwyd y sioe fel rhan o brosiect ehangach “Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss” a gyflwynwyd gan Llenyddiaeth Cymru yn 2017. Ariannwyd y prosiect gan Raglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth CymruCymru’n CofioWales Remembers 1914-1918. Teithiodd y sioe i bum lleoliad yng Nghymru a dau yn Iwerddon yn ystod Medi 2017.

 

Noddir taith 2019 gan Yr Ysgwrn, Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth CymruCymru’n CofioWales Remembers 1914-1918, ac fe’i gyflwynir mewn partneriaeth â Chanolfan S4C Yr Egin.

13:00 - Dydd Mercher, 13 Mawrth Tocynnau

19:30 - Dydd Mercher, 13 Mawrth Tocynnau