galeri


Clwb Celf Hanner Tymor

image

Sesiynau Celf i blant 5-11 oed gyda Cydlynydd Celf a Chrefft Galeri, Rebecca Hardy-Griffith yn eu harwain.

Dewch i arbrofi trwy creu marciau, archwilio gyda dyfrlliw, siarcol ac inc ar y thema llanw a llif.

Gyda diolch i Gwyn & Mary Owen am eu cefnogaeth

10:30 - Dydd Mawrth, 26 Chwefror Tocynnau