galeri


The Favourite (15)

image

Yn y ddeunawfed ganrif yn Lloegr, mae’r Frenhines Anne yn eistedd ar yr orsedd, wrth i ddwy fenyw yn y llys geisio trechu ei gilydd i ennill dylanwad…

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

14:00 - Dydd Gwener, 25 Ionawr Tocynnau

14:00 - Dydd Sadwrn, 26 Ionawr Tocynnau

14:00 - Dydd Sul, 27 Ionawr Tocynnau

14:00 - Dydd Llun, 28 Ionawr Tocynnau

14:00 - Dydd Mawrth, 29 Ionawr Tocynnau

14:00 - Dydd Mercher, 30 Ionawr Tocynnau

14:00 - Dydd Iau, 31 Ionawr Tocynnau


Trêl