galeri


Dangosiad Rhiant a Babi | Parent and Baby Screening (U)

image

Dangosiad rhiant a babi (llai na 12 mis oed) - lle bydd ychydig o olau ymlaen yn y sgrin a bydd lefel y sain fymryn yn is na'r arfer.

 

MARY POPPINS RETURNS (U)

 

Dychwela’r nani Mary Poppins i Lundain i ymweld â Jane a’r brawd, Michael, sydd bellach yn dad i dri o blant, ac yn eu helpu i ddarganfod y pleser o fod yn blentyn eto…

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Peidiwch a phoeni os ydych yn cyrraedd ychydig yn hwyr nac os oes angen mynd a dod yn ystod y ffilm.

 

Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

11:00 - Dydd Gwener, 18 Ionawr Tocynnau


Trêl