galeri


Gweithdy Gwehyddu / Weave Workshop

image

Mae Rosie Green yn artist tecstilau sy'n arbenigo mewn gwehyddu â llaw. Yn Wanwyn 2014, agorodd y stiwdio wehyddu SAORI sydd wedi'i gofrestru gyntaf yng Nghymru. Dewch i fwynhau gweithdy o wehyddu SAORI. Dim rheolau, dim camgymeriadau dim ond mynegiant rhydd a chwarae creadigol gyda lliw a gwead ar ffrâm SAORI a gynlluniwyd yn Siapan. Bydd Rosie yn rhedeg un sesiwn yn y bore ac un arall yn y prynhawn, ond mae llefydd yn gyfyngedig. Dim profiad blaenorol angenrheidiol, ac yn addas i bawb.

Mae'r holl ddeunyddiau ac offer a ddarperir. Mae’r sesiwn hon trwy gyfrwng y Saesneg.

10:00 - Dydd Sadwrn, 6 Ebrill Tocynnau

14:00 - Dydd Sadwrn, 6 Ebrill Tocynnau