galeri


Creu Modrwyau / Rings Workshop

image

Mae Karen Williams yn emydd cyfoes sy'n cael ei ysbrydoli gan y ffurfiau geometrig naturiol a siapiau ar y draethlin. Yn y gweithdy arwain gan Karen Williams fyddwch yn cael eich cyflwyno i dechnegau gwneud gemwaith sylfaenol gan gynnwys llifio, ffurfio a sodro arian. Byddwch yn dechrau gyda chopr cyn gweithio mewn arian, arbrofi gydag offer a gwifren i greu gweadau cyferbyniol ar gyfer eich casgliad o fodrwyau stacio.

Bydd yr holl ddeunyddiau ac offer yn cael eu darparu.

 

11:00 - Dydd Sadwrn, 2 Mawrth Tocynnau