galeri


Cyngerdd yr Ŵyl / Festival Concert

image

Yn perfformio:

Catrin Finch (Cymru) / Monika Stadler (Awstria) / Côr Telyn Hŷn Gwynedd a Môn / Telynau Clwyd

 

Edrychwn ymlaen at groesawu’r delynores wych CATRIN FINCH nôl i Ŵyl Delynau Cymru i berfformio rhai o weithiau mawr repertoire y delyn yn rhyngwladol yn cynnwys darnau gan Renié, Tournier, Grandjany a Roussel a oedd i gyd yn cyfansoddi i’r delyn yn Ffrainc adeg arwyddo Cytundeb Versailles 1919.

 

Bydd cyfle hefyd i fwynhau perfformiadau unigryw y delynores MONIKA STADLER sy’n cyfuno arddulliau jazz, gwerin, clasurol a byrfyfyr yn ei chyfansoddiadau sy’n chwa o awyr iach i fyd y delyn.

19:30 - Dydd Iau, 18 Ebrill Tocynnau