galeri


Siwper Stomp Dewi Sant

image

Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi mewn steil! Gwledd o farddoniaeth fyw gan rai o feirdd disgleiriaf Cymru. Dewch i fwynhau amrywiaeth o gerddi a chaneuon yng nghwmni Rhys Iorwerth, Gwennan Evans, Casia Wiliam, Iwan Rhys a llawer mwy! Yn cadw trefn ar y stompwyr anystywallt fydd y Stomp-feistr, Gruffudd Owen! (Prifardd Cadeiriog a Siwpyrstompfardd Eisteddfod Caerdydd, 2018) ac wrth y piano fydd yr anhygoel Annette Bryn Parri. Dewch i chwerthin, dewch i grio, dewch i bleidleisio dros pwy fydd yn mynd adra gyda stôl fawreddog Siwper-Stomp!

 

Addas i oed 14+

20:00 - Dydd Gwener, 1 Mawrth Tocynnau