galeri


Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd

image

Dwy ddrama gyfoes wedi eu lleoli yn y brifddinas, gan ddau o’n hawduron mwyaf beiddgar (mewn un noson).

 

Merched Caerdydd(gan Catrin Dafydd)

 

Caerdydd yw cartref Cariad, Liberty ac Awen. Er eu bod nhw’n troedio llwybrau gwahanol iawn i’w gilydd, mae ganddyn nhw fwy yn gyffredin na’u dinas.

 

Dyma dair o ferched ifanc, disglair ac, efallai, annisgwyl y Gymru gyfoes sy’n ceisio gwneud synnwyr o’u bywydau blêr. Merched sy’n ymrafael â’u gorffennol wrth geisio llywio’u dyfodol.

 

Ond a fydd newid yn bosib? Neu a ydi eu ffawd eisoes wedi’i benderfynu?

 

 

Nos Sadwrn o Hyd(gan Roger Williams)

 

Wedi i berthynas Lee a Matthew chwalu mewn clwb nos yn y brifddinas i gyfeiliant Take That, mae Lee yn cymryd camau cynnar, melys ar lwybr carwriaeth newydd.

 

Am gyfnod byr mae bywyd yn fêl, ond ar ôl bob nos Sadwrn daw realiti oer bore Sul. Ac fel mae Lee’n darganfod, does dim byd yn para am byth.

 

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Mas ar y Maes ac OOMFF gyda chefnogaeth gan Theatr Clwyd.

 

Canllaw oed: 14+

19:30 - Dydd Iau, 4 Ebrill Tocynnau

19:30 - Dydd Gwener, 5 Ebrill Tocynnau