galeri


peeling

image

Yn y cysgod, byth yng nghanol y llwyfan, mae 3 perfformiwr yn aros am eu cyfnod bychain nhw yn y goleuni, eu geiriau wedi claddu yn y llwch, drwy goridor hir amser. Byddwn yn eu dad-gladdu nhw fan hyn. Mi glywn nhw yn atsain yn y tywyllwch. Bydd y ddinas hon yn disgyn.

 

Gyda IAP yn cyd-blethu â sain-ddisgrifio byw a phenawdau Saesneg – bydd peeling yn herio’r gynulleidfa i brofi theatr o’r newydd.

 

Straeon pwy a adroddwn?

A phwy fydd yna yn dyst iddynt?

 

Canllaw oed: 14+

19:30 - Dydd Sadwrn, 23 Mawrth Tocynnau