galeri


Cainc

image

Dosbarth dawns i ddechreuwyr sydd dros 60 mlwydd oed.

 

Ymunwch hefo ein tiwtor dawns profiadol, Cai Tomos a dewch i ddarganfod ffyrdd newydd o symud eich corff.

 

Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol i gael ymuno yn y sesiynau.

 

Dyddiadau’r tymor:

27.01.19 / 10.02.19 / 10.03.19 / 14.04.19

 

£30 am y tymor neu £8 y sesiwn.

15:00 - Dydd Sul, 27 Ionawr Tocynnau

15:00 - Dydd Sul, 10 Chwefror Tocynnau

15:00 - Dydd Sul, 10 Mawrth Tocynnau

15:00 - Dydd Sul, 14 Ebrill Tocynnau