galeri


Estyneto

image

Ymunwch â ni am sesiynau cyson o ddawns/symud i gerddoriaeth sydd yn arbennig i unrhyw berson dros 60 mlwydd oed.

 

Caiff y sesiynu eu harwain gan ddawnswyr a choreograffwyr arbennig iawn – Cai Tomos ac Angharad Price Jones.

 

Yr oll sydd angen arnoch yw’r awydd am hwyl a chael trio rhywbeth newydd – dewch i roi cynnig arni.

 

Dyddiadau’r tymor:

27.01.19 / 10.02.19 / 24.02.19 / 10.03.19 / 24.03.19 / 14.04.19 / 28.04.19

 

Gyda diolch i: Dawns i Bawb

13:30 - Dydd Sul, 24 Chwefror Tocynnau

13:30 - Dydd Sul, 10 Mawrth Tocynnau

13:30 - Dydd Sul, 24 Mawrth Tocynnau

13:30 - Dydd Sul, 14 Ebrill Tocynnau

13:30 - Dydd Sul, 28 Ebrill Tocynnau