galeri


Tonic: Iona ac Andy

image

Mae Iona ac Andy yn dathlu 40 o flynyddoedd o ganu gyda’i gilydd yn 2019 ac yn yr amser yma feu anrhydeddwyd nhw yn ‘Ddeuawd mwyaf poblogaidd Canu Gwlad Prydain’.

 

Maent wedi canu mewn nifer o neuaddau a theatrau yn rhynwgladol, yn cynnwys America lle bu iddynt ganu ar lwyfan byd enwog y ‘Grand Old Oprey’ â’r ‘Bluebird Café ’yn Nashville.

 

I ddathlu y 40, mae Sain wedi rhyddhau CD ‘Goreuon Iona ac Andy’ a byddent yn canu nifer o’r ffefrynnau yn y cyngerdd.

 

Bydd paned i ddilyn (am ddim gyda’ch tocyn).

14:30 - Dydd Iau, 21 Mawrth Tocynnau