galeri


Tonic: Sian James

image

Fel cantores, telynores a chyfansoddwraig, datblygu’r traddodiad gwerin yw tuedd naturiol Siân, a’i ddefnyddio fel sail i gyfansoddi caneuon newydd yn ogystal â chyflwyno trefniannau o alawon gwerin ac emynau i swyno’r

gwrandawyr.

 

Yn dilyn cyhoeddi ei degfed albym ar ddiwedd 2018 rydym yn falch iawn o’i chroesawu yn ôl i gyflwyno pnawn o’i chaneuon i gynulleidfa gwerthfawrogol iawn.

 

Bydd paned i ddilyn (am ddim gyda’ch tocyn).

14:30 - Dydd Iau, 7 Chwefror Tocynnau