galeri


Cyngerdd Santes Dwynwen

image

Cariad. Mae’n un o emosiynau mwyaf pwerus y bod dynol sy’n ein llenwi â chyffro a hapusrwydd wrth i ni ei brofi, ac yn ein tristau a’n llorio pan fyddwn yn ei golli. Mewn byd lle gwelwn drychinebau ac atgasedd o bedwar ban byd ar y newyddion dyddiol, mae hi mor bwysig i ni gofleidio a dathlu cariad ar bob cyfle.

 

Ymunwch â’n canwr preswyl – Rhys Meirion, ein pianydd preswyl (Llŷr Williams) a’u gwestai arbennig y gantores Elin Fflur, mewn noson o gerddoriaeth gariadus ar ddiwrnod Santes Dwynwen

19:30 - Dydd Gwener, 25 Ionawr Tocynnau