galeri


Tonic: Tristian Evans

image

Mae’r pianydd Tristian Evans eisoes wedi ymddangos ar lwyfan Galeri gan gydberfformio â’r pianydd Annette Bryn Parri yn eu cyfres ‘P’nawn yn y Pictiwrs’.

 

Heddiw, cyflwynir cyngerdd amlgyfrwng o weithiau i’r piano sy’n gysylltiedig mewn amryw ffyrdd â’r arlunydd Kyffin Williams, gan gynnwys y perfformiad cyntaf erioed o waith gan y cyfansoddwr o Fôn, John Hywel.

 

Cyflwynir y gyngerdd mewn cydweithrediad ag Oriel Môn, sy’n agor eu harddangosfa newydd yn Oriel Kyffin ar 9fed o Chwefror.

 

Bydd paned i ddilyn (am ddim gyda’ch tocyn).

14:30 - Dydd Iau, 24 Ionawr Tocynnau