galeri


Tudur Owen: Parablu

image

Sioe gomedi Cymraeg newydd sbon gan un o’n comediwyr amlycaf. 

Wedi blynyddoedd yn crwydro cylchdaith ‘stand up’ Prydain - mae Tudur yn dychwelyd adra unwaith eto i barablu yn ei famiaith.

Mi fydd y noson yn cael ei ffilmio ar gyfer S4C.

Canllaw oed: 16+

20:00 - Dydd Gwener, 26 Ebrill Tocynnau