galeri


Gweithdy Helfa Gelf Workshop

image

Fel rhan o bartneriaeth rhwng Galeri a Helfa Gelf, mae dwy artist – Emily Meilleur a Susan Williams am fod yn defnyddio’r Safle Creu yn Galeri i archwilio ac arbrofi gyda’u harferion celf ac yn creu gwaith newydd dros gyfnod o 4 wythnos (rhwng 4.11.18 – 30.11.18).
 
I gyd-fynd gyda’r preswyliad, rydym yn falch bod yr artistiaid am gynnal dau sesiwn cyhoeddus (i oed 14+) lle bydd mynychwyr yn dysgu/datblygu technegau newydd o ddarlunio gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau gwahanol.
 
Tocyn diwrnod:                11:00 – 16:00 (£25)
Sesiwn bore:                      11:00 – 13:00 (£15)
Sesiwn prynhawn:           14:00 – 16:00 (£15)
 
Cynhelir y gweithdy drwy gyfrwng y Saesneg.
Capasiti cyfyngedig. Awgrymwn eich bod yn archebu tocynnau ymlaen llaw.

11:00 - Dydd Sadwrn, 17 Tachwedd Tocynnau

14:00 - Dydd Sadwrn, 17 Tachwedd Tocynnau