galeri


Gweithdy dawns Frankenstein Workshop

image

Troi’r Creadur yn Fyw
Gweithdy dawns / theatr corfforol ar gyfer unrhywun 12+
Bydd aelodau yn gweithio gyda dawnswyr o gwmni Frankenstein Theatr Dawns Cascade gan archwilio sut i ddatblygu cymeriad drwy ddefnyddio eu cyrff (corfforoldeb, ystumiau, motiffau) ac ymgorffori elfennau testunol mewn perfformiad corfforol.

Am ddim gyda tocyn i sioe Frankenstein (24.11.18).

01:00 - Dydd Iau, 22 Tachwedd Tocynnau