galeri


Christopher Robin (PG)

image

Mae Christopher Robin bellach yn oedolyn gyda’i waith a’i deulu yn mynd a’i fryd - tan iddo weld ei hen gyfaill annwyl - Winnie the Pooh.

 

Mae’n dychwelyd i’w blentyndod a’r Hundred Acre Wood er mwyn helpu Pooh i ddarganfod ei ffrindiau…

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm.

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

10:30 - Dydd Sadwrn, 6 Hydref Tocynnau

10:30 - Dydd Sul, 7 Hydref Tocynnau


Trêl