galeri


Hans Rey: Riding Life

image

Noson yng nghwmni Hans Rey – y cyn Bencampwr Byd, arloeswr ‘Freeride’, yr anturiaethwr beicio mynydd sydd gyda’i enw ar restr anfarwolion y byd beicio mynydd sydd yn trafod ei fywyd, ei yrfa ac yn rhannu rhai o straeon a llwybrau mwyaf anhygoel y byd.

 

Mi fydd y noson yn dilyn ei daith o ddyddiau cynnar Hans yn beicio yn yr Almaen, datblygiad beicio mynydd yn yr UDA ac yn son am deithiau unigryw mae Hans wedi’u cyflawni, megis mynydd Cenia,  yn ardal mynyddoedd Himalaya, Alpau, Llwybr yr Incas a gorynys anial y Sinai.  Cawn hefyd glywed am y gwaith mae’n ei wneud gyda’i elusen Wheels4Life – sydd yn newid y byd (un beic ar y tro), a chawn glywed ei farn a gweledigaeth am y gamp ym myd chwaraeon rhyngwladol a’r hyn sydd yn ei ysgogi mewn bywyd.

19:30 - Dydd Mercher, 23 Ionawr Tocynnau