galeri


Gweithdy Animeiddio PICS

image

Cyflwyniad i animeiddio a dysgu sut i ddod â lluniau yn fyw dan arweiniad Osian o MwnciMwnci.

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog ac mae’n addas ar gyfer plant oed 7–11.

 

Trefnir y gweithdy fel rhan oŴyl Ffilm PICS.Am fwy o fanylion ac am ffurflen gais i gystadlu >

gwylffilmpics.com

10:30 - Dydd Mercher, 31 Hydref Tocynnau

13:00 - Dydd Mercher, 31 Hydref Tocynnau