galeri


Gwyn ap Nudd

image

Dewch i glywed hanes Gwyn ap Nudd, Brenin Annwn a chael cyfle i addurno penglog gyda phatrymau celtaidd!

 

Yn ôl ein chwedloniaeth, Gwyn ap Nudd sy’n mynd ag eneidiau’r meirw i Annwn neu’r byd arall, fo hefyd ydy Brenin y Tylwyth Teg.

 

Gweithdy yn addas i blant oed 6+ dan ofal Gwilym Morus-Baird a Rebecca F. Hardy. Bydd angen rhiant/gwarchodwr gyda pob plentyn.

 

£6 am riant a plentyn (£10 os am fynychu y digwyddiad yma a gweithdy animeiddio)

 

Gyda diolch i Hunaniaith.

10:30 - Dydd Mercher, 31 Hydref Tocynnau

13:00 - Dydd Mercher, 31 Hydref Tocynnau