galeri


Cabarela 'Dolig

image

SEDDI OCHR AR GAEL - I ARCHEBU, PLIS FFONIWCH 01286 685 222

 

Wedi llwyddiant ysgubol Cabarela ‘Steddfod Môn mae’r cabaret wedi mynd o nerth i nerth.

 

Eleni mae Cabarela yn teithio ledled Cymru ac yn dod yn ôl I Galeri am y trydydd tro am noson wych o ffilth a ffraethineb nadoligaidd.

 

Gyda straeon rhyfeddolMaggi Noggi, parodiau budur yDivas a Diceds, dychan di-flewynHywel Pittsi gyd wedi eu cyflwyno gan y chwiorydd sassySorela- mae hi’n noson berffaith ar gyfer eich parti nadolig 

 

Noson Gymraeg sy’n anaddas i blant a phobl cul. Bydd rhegi a jôcs anweddus.

19:30 - Dydd Sadwrn, 22 Rhagfyr Tocynnau