galeri


TONIC: Tammy Jones

image

Mae’r gantores canu gwlad a chabaret Tammy Jones wedi bod yn canu ers yn ifanc iawn a chyhoeddwyd ei record gyntaf dan yr enw ‘Helen Wyn a’r Hebogiaid’ ym 1965.

 

Bu’n hyfforddi yn y Guildhall yn Llundain a chafodd yrfa lewyrchus iawn gan ennillOpportunity Knocksam chwe wythnos yn olynol ym 1975, perfformio ar gychod pleser P&O a chyrraedd rhif 5 yn y siartiau.

 

Bu’n byw yn Seland Newydd am gyfnod ond mae hi wedi dychwelyd i fyw i Gymru ers sawl blwyddyn bellach.

 

Edrychwn ymlaen i’w chroesawu ar lwyfan TONIC am y tro cyntaf.

 

Bydd paned i ddilyn.

14:30 - Dydd Iau, 29 Tachwedd Tocynnau