galeri


Migl di Magl di: Calan Gaeaf

image

Bw!

 

Dewch i ddathlu Calan Gaeaf mewn sesiwn stori, canu a dawnsio i blant bach 0–3 oed a’u rhieni neu warchodwyr.

 

Dyma’r cyntaf o ddau sesiwn yn y tymor. Cynhelir sesiwn ar Ragfyr 13 ar thema’r Nadolig.

 

Trefnir gan Dawns i Bawb mewn partneriaeth â Galeri.

10:30 - Dydd Iau, 25 Hydref Tocynnau