galeri


Larry & George Lamb: Back on the Road

image

Sioe sgwrs gyda gwahaniaeth gyda sêr Britain By Bike  a fu’n ymweld â Gŵyl Fwyd Caernarfon ym mis Mai.

 

George fydd yn llywio’r noson, ac yn annog ei dad i siarad am ei fywyd ar y teledu... Gavin & Stacey, Eastenders a rhai o'r uchafbwyntiau (ac isafsbwyntiau) o’i yrfa 40 mlynedd. Ond caiff y sylw hefyd ei droi tuag at George ei hun - ei fywyd showbiz a sut beth yw bod yn fab i rywun y mae miliynau o bobl yn (meddwl eu bod) nhw’n ei ‘nabod.

 

Yma yn Galeri, eu gwestai arbennig  fydd y cogydd a’r cymeriad lleol Chris ‘Foodgasm’ Roberts.

 

Noder bydd pris tocynnau'n codi +£2 yr un ar ddiwrnod y digwyddiad (os bydd argaeledd)

19:30 - Dydd Iau, 29 Tachwedd Tocynnau