galeri


The Importance of Being Described ... Earnestly?

image

Comedi wedi’i hadnewyddu gyda sain-ddisgrifiad cwbl integredig ar gyfer pobl â nam ar eu golwg a chynulleidfaoedd cyffredinol i'w mwynhau fel ei gilydd - felly tynnwch y clustffonau – mae pawb efo’n gilydd ...

 

Pan fydd cwmni theatr di-glem ond diniwed yn ceisio llwyfannu eu dehongliad nhw o glasur gan Oscar Wilde, mae gwrthrychedd, traddodiad, cwrteisi Prydeinig, bagiau llaw a sawl paned o de, yn mynd drwy’r ffenest.

 

Yn drist oherwydd trasiedi dirywiad maciwlaidd y Fonesig Judi Dench, a dryswch aelod o'r cast ynglŷn â beth ydi ‘varifocals’, mae Cwmni Theatr Eye Claudius wedi gweithio’n ddiflino i gyflwyno eu gwaith mewn ffordd ‘gynhwysol’. Byddwch yn barod am awr egnïol o ganu, effeithiau sain, gweithgareddau corfforol medrus, a sain-ddisgrifiad byw gan bob cymeriad a fydd yn mynd â chi i ganol melodrama ramantus hyfryd na fyddwch chi erioed wedi’i phrofi o’r blaen.

 

Canllaw oed: 16+

(Perfformiad nos Sadwrn - 03.11.18 gyda BSL)

19:00 - Dydd Iau, 1 Tachwedd Tocynnau

14:00 - Dydd Gwener, 2 Tachwedd Tocynnau

19:00 - Dydd Sadwrn, 3 Tachwedd Tocynnau

14:00 - Dydd Sul, 4 Tachwedd Tocynnau