galeri


The Flop

image

Paris, tua 1657. Mae analluedd yn anghyfreithlon. Pan gaiff Ardalydd ei gyhuddo o fethu â chyflawni ei ddyletswyddau rhywiol fel gwr, mae ei falchder clwyfedig a’r rheidrwydd sydd arno i fod yn ddyn gwrywaidd, yn ei arwain yn bendramwnwgl i fflop aruthrol, cwbl gyhoeddus!

 

Mae dyfeiswyr y sioe Meet Fred, fu’n llwyddiant ysgubol yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2016 yn ymuno â Spymonkey, penaethiaid y clowns, i gyflwyno tafell o dwpdra anhygoel, anarchaidd, ychydig yn ddigywilydd a doniol tu hwnt, i gyfeiliant cerddoriaeth fyw a wigiau mawr anymarferol.

 

Canllaw oed: 16+

19:30 - Dydd Gwener, 12 Hydref Tocynnau


Trêl