galeri


Tra Bo Dau

image

Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies a’u cyfeilyddes Menna E Griffiths sy’n dychwelyd gyda noson o ddeuawdau ac ambell i unawd .

 

Bydd deuawdau Cymraeg hen a newydd yn ogystal â deuawdau clasurol byd-enwog yn llenwi’r llwyfan ac yn codi’r to. 

 

Yn llywio’r noson fydd y diddanwr a’r hwyliwr enwog Dilwyn Morgan ac hefyd yn perfformio eitemau bydd Côr Dre – ein côr cymysg lleol oedd yn dathlu eu 10fed pen-blwydd eleni.

19:30 - Dydd Sadwrn, 6 Hydref Tocynnau