galeri


Aberration

image

Maggi Noggi, Mêr Gan, Archibald Tactful, Sarah McCreadie + mwy.


Bydd Helen Sandler yn cyflwyno detholiad dwyieithog o dalent dawnus lleol a chenedlaethol, o syrcas i gân. Disgwylwch ymddiddan ffraeth, chwerthin afreolus ac afiaith heintus.

Mae croeso i bawb yn y noson hwyliog a chyfeillgar hon, p’un a ydych chi’n hoyw, yn syth, yn draws... neu beth bynnag!

 

Eisiau perfformio yn y set meic agored? I berfformio cân neu ddarllen cerdd yn Gymraeg / Saesneg :

aberrationcymru@gmail.com/ aberration.org.uk

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi i £12 ar y diwrnod

 

Canllaw oed: 16+

19:30 - Dydd Gwener, 14 Medi Tocynnau