galeri


Darlith Glyndŵr: Dafydd Wigley

image

Mae Cymru, o ran iaith a diwylliant ac o ran traddodiad a chrefydd - yn rhan o Ewrop.


Bu sylweddoliad o hyn yn un o ffynonellau gweledigaeth cymaint o arweinwyr Cymru - o Emrys ap Iwan i Saunders Lewis ac roedd gweledigaeth Owain Glyndwr yn seiliedig ar gysylltiad Cymru a’r cyfandir yr ydym yn rhan ohoni.

Wrth i ni wynebu  dyfodol ansicr iawn, a oes modd i‘r Gymru gyfoes oroesi heb y dimensiwn Ewropeaidd - ynteu a ydyw’n rhan anhepgor o’ n bodolaeth cenedlaethol?


Y cwestiynnau hyn fydd hanfod annerchiad Dafydd Wigley yn narlith flynyddol Galeri i nodi Diwrnod Glyndŵr.

17:00 - Dydd Sul, 16 Medi Tocynnau